Trening rozwiązywania konfliktu

Podczas warsztatu będziemy pracować nad naszymi konfliktami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi (interpersonalnymi) docierać do ich podstaw ,ujawniać znaczenie oraz poznawać sposoby ich rozwiązywania. Zastanowimy się kiedy w ogóle warto zająć się konfliktem, jak postępować kiedy jedna ze stron konfliktu jest silniejszy od drugiej ,i co zrobić kiedy konflikt eskaluje. Poszukamy w sobie również mediatora, neutralnego obserwatora i artysty, który z konfliktu będzie potrafił będzie potrafił wydobyć porozumienie i nowy porządek.

Terminy i zapisy : 663 19 06