Terapia schematu

Zapraszamy na mediacje rodzinne, które pozwolą ci w cywilizowany sposób ustalić zasady funkcjonowania w nowych bardziej zrównoważonych realiach.

– mediacje małżeńskie ( trudności małżeńskie nie wymagające pomocy terapeutycznej)
– Praca nad zasadami funkcjonowania w związku ,style wychowania, zarządzanie finansami,
– pomoc w uzgodnieniu zasad uczestnictwa obojga małżonków w sprawach domowych.

Mediacje rodzinne

konflikty między rodzicami i dziećmi ( nawet dorosłymi) ,sprawy majątkowe, podział finansów. pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny również chorymi i niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku.

Mediacje rozwodowe i separacyjne

pomoc w ustaleniu zasad uczestnictwa rodziców w życiu dzieci ( plan opieki rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dziecka, czas i miejsce opieki drugiego rodzica. finansowe zabezpieczenie dziecka, zasady wychowawcze.

Nie mediujemy gdy

– jeden z partnerów ma zaburzenia psychiczne
– jest uzależniony od alkoholu lub innych używek nie wyraża zgody na mediacje