Terapia asertywności

Cele:
W terapii uzależnień nie dążymy jedynie do tego, aby pacjent utrzymywał abstynencję, ale przede wszystkim, kładziemy nacisk na poprawę jego funkcjonowania psychospołecznego oraz wzbudzanie bardziej prozdrowotnej postawy życiowej, nastawionej na troskę o siebie i relacje z innymi.

Terapeuta :

Jan Krzysztof Fajfer

Zakres terapii uzależnień :

  • terapia uzależnienia od alkoholu;
  • terapia uzależnienia od hazardu;
  • terapia uzależnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy;
  • terapia uzależnienia od seksu;
  • terapia uzależnień od komputera;
  • terapia uzależnień od zakupów;
  • terapia dla osób współuzależnionych.

Konsultacje i interwencje rodzinne.