Psycholog

mgr Anna Kossak

mgr Anna Kossak – psycholog (odbyty staż w ośrodku Goplańska warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii; kurs Psychologia Motywacji na UW; szkolenie z Etyki zawodu terapeuty i Interwencji kryzysowej), trener (Szkoła Trenerów Biznesu Trop – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), doradca osobisty w zakresie rozwiązywania problemów (rodzinnych, zawodowych, uzależnień) oraz kształtowania wizerunku (podyplomowe studium Marketingu politycznego i medialnego w WSZiP). Pracowała w Poradni Uzależnień. Od lat związana z organizacjami pozarządowymi. Liczne publikacje zarówno w prasie lokalnej, jak i społecznej (m.in. Homo Mizerus – gazeta o problemach bezdomności i dla osób bezdomnych, GRA – Gazeta Ruchu Abstynenckiego).