paulina-senator-psychiatra-psycholog-dzieciecy-warszawa
Psycholog, Psychoterapeuta i Italianistka
Paulina Senator Paulina Senator – psycholog, psychoterapeuta i italianistka. Ukończyła Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Negocjacje w sytuacjach kryzysowych w PEDAGOGIUM Szkole Wyższej Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Obecnie jest …

Paulina Senator

Paulina Senator – psycholog, psychoterapeuta i italianistka. Ukończyła Wydział Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Negocjacje w sytuacjach kryzysowych w PEDAGOGIUM Szkole Wyższej Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Obecnie jest na ostatnim roku szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Neurorehabilitacji im. Z. i J. Dziurkowskich, pracując z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, Środowiskowym Domu Samopomocy w Radzyminie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, na Oddziale Dziennym Nerwic Przychodni WAT, jak również na Oddziale Psychiatrycznym IV Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „Litewska” w Warszawie. Zajmuje się diagnozą i poradnictwem psychologicznym, prowadzi terapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię zajęciową dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, warsztaty psychologiczne oraz naukę języka włoskiego dla dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi.

Obecnie pracuje w trzech dużych prywatnych poradniach psychologiczno-psychiatrycznych.

Swoją wiedzę i umiejętności doskonali, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii.

W swojej pracy przestrzega standardów zawartych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zajmuje się:

  • zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD),
  • zaburzeniami lękowymi (fobie, lęk społeczny, zab. obsesyjno-kompulsywne – nerwica natręctw, zespół stresu pourazowanego – PTSD),
  • zaburzeniami i problemami osobowościowymi,
  • zaburzeniami zachowania i emocji u dzieci i młodzieży (ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, mutyzm wybiórczy),
  • zaburzeniami rozwoju u dzieci i młodzieży (autyzm, zespół Aspergera),
  • pomocą dzieciom i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, szkolnymi, w relacjach rówieśniczych, z nieśmiałością,
  • pomocą i wsparciem dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej (rozwodu, utraty pracy, choroby, żałoby, mobingu),
  • pracą indywidualną nad rozwojem osobistym (rozszerzaniem samoświadomości, asertywnością, rozwojem umiejętności społecznych),
  • prowadzeniem warsztatów psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.