Terapeuta uzależnień
Jan Krzysztof Fajfer Jan Krzysztof Fajfer Nazywam się Jan Krzysztof Fajfer, specjalizuję się w terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków. Pracuję również z osobami uzależnionymi od komputera, hazardu, seksu, zakupów, wspieram rodziny osób uzależnionych, prowadzę konsultacje i interwencje rodzinne mające …

Jan Krzysztof Fajfer

Jan Krzysztof Fajfer

Nazywam się Jan Krzysztof Fajfer, specjalizuję się w terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków. Pracuję również z osobami uzależnionymi od komputera, hazardu, seksu, zakupów, wspieram rodziny osób uzależnionych, prowadzę konsultacje i interwencje rodzinne mające na celu przekonanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia. Prowadzę terapię Programu Ograniczania Picia, warsztaty i szkolenia z profilaktyki uzależnień, pomagam ludziom odnaleźć sens życia i motywację do konstruktywnych zmian, które pozwalają rozstać się z dotychczasowymi negatywnymi przekonaniami o sobie, życiu i innych ludziach. Jestem terapeutą z wieloletnim doświadczeniem, bogatą wiedzą i otwartym indywidualnym podejściem do pacjenta. Spotkania ze mną odbywają się w atmosferze akceptacji, dyskrecji i szacunku dla pacjenta.

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje zdobycze rożnych szkół psychoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii poznawczo – behawioralnej, humanistycznej i egzystencjalnej i dialogu motywującego.

Kursy i szkolenia długoterminowe:

  • Studium Pomocy Psychologicznej organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie, 
  • Studium Psychoterapii Uzależnień organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie, 
  • ,,Diagnoza i psychoterapia uzależnień behawioralnych – od hazardu, Internetu i seksu oraz pracy z członkami ich rodzin” szkolenie zorganizowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
  • ,,Osoby dorosłe” dzieci alkoholików perspektywa egzystencjalna w psychoterapii” warsztat zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień w Łodzi,
  • Kurs terapii poznawczo-behawioralnej organizowany przez Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu,
  • Szkolenia ,,DDA – kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć, jak mu pomagać?”, 
Moje doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w : Całodobowym  Oddziale Leczenia Uzależnień, Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziale Detoksykacji od Narkotyków i innych Substancji Psychoaktywnych, Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Poradni Zdrowia Psychicznego ,,Medsolver”. Obecnie prowadzę terapie indywidualną i grupową Łódzkiej Poradni Medyczno – Terapeutycznej, której jestem współzałożycielem oraz w Punkcie Leczenia Substytucyjnego przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Współpracuję również z Kliniką WOLMED w Dubiu kolo Bełchatowa.