anna-olbrys-psychiatra-psycholog-dzieciecy-warszawa
Psycholog
Anna Olbryś mgr Anna Olbryś Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadzi terapię indywidualną, pracuje z małżeństwami i związkami partnerskimi, prowadzi również grupy. Specjalizuje się w problematyce kryzysów małżeńskich, depresjach, stanach obniżonego nastroju, pomaga w kłopotach wychowawczych, rodzicielskich, zawodowych. Prowadzi treningi …

Anna Olbryś

mgr Anna Olbryś

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Prowadzi terapię indywidualną, pracuje z małżeństwami i związkami partnerskimi, prowadzi również grupy. Specjalizuje się w problematyce kryzysów małżeńskich, depresjach, stanach obniżonego nastroju, pomaga w kłopotach wychowawczych, rodzicielskich, zawodowych. Prowadzi treningi relaksacyjne, warsztaty asertywności, grupy wsparcia dla kobiet. Specjalizuje się w terapii uzależnień od alkoholu oraz problematyce DDA

szkolenia:

  • Psychologia Zorientowana na Proces (2 lata)
  • Szkolenie z terapii DDA (Certyfikat) 2006
  • Terapia Systemowa Rodzin – prof.Namysłowska (Instytut Psychologii i Neurologii)
  • Studium Pomocy Psychologicznej 2007
  • Studium Terapii Uzależnień 2007 – 2008
  • Staże: Oddział Terapii Uzależnień, Klinika Diagnostyki Problemów Rodzinnych, Oddział Psychiatryczny (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
Pracuje w psychoterapii zintegrowanej – łączącej różne nurty.
Osiąga bardzo dobre wyniki w pracy związanej z problematyką kobiet. Skupia szczególną uwagę na :
  • kryzys w związku;
  • rozwód, rozstanie, śmierć partnera;
  • obszar po rozstaniu.